Słowa...


Słowa mają sens. Słowa zawsze coś znaczą.

Nawet najprostsze słowa mają sens. Mają sens nawet słowa wypowiedziane niedbale, w gniewie, wykrzyczane. Zawsze słowa mają sens. Jedno słowo ma sens. Także dwa słowa mają sens. Każde z osobna swój. Ale mogą też dawać sens razem. Trzy również podobnie. Nawet i sto.


Cały wpis jest do przeczytania na stronie Ferajny