Pani Poseł Hanna Zdanowska przedstawia "Rozporządzenie Millera"


Dzisiaj o 13.00 odbędzie się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo. Pani Poseł Hanna Zdanowska (PO, Łódź), znana z niesławnej interpelacji w sprawie regulacji dotyczących posiadania i używania wiatrówek przedstawi komisji informacje na temat realizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. Inaczej mówiąc, przedstawione będzie niekonstytucyjne Rozporządzenie Millera. Referować temat ma Tomasz "Tsunamito" Wełnicki.


Wiatrówki to nasze hobby.
Hanna Zdanowska, PO