Interpelacja numer 8576 w sprawie "Rozporządzenia Millera"


Pani Poseł Hanna Zdanowska złożyła interpelację w sprawie Rozporządzenia Millera.
Oto pytania skierowana do Premiera:
1. Czy przeprowadzono już audyt osób zajmujących się procesem legislacyjnym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja?
2. Jeśli tak - jakie są ustalenia tego audytu, czy dochodzenie to przyniosło odpowiedź na pytanie, kto konkretnie odpowiada za wydanie wyżej wymienionego rozporządzenia i utrzymanie go w mocy, mimo przynajmniej dwukrotnie w latach ubiegłych podjętych w ramach prac Rady Ministrów prób uchylenia wskazanych przepisów?
3. Jeśli nie - kiedy oraz w jakim trybie wszczęte zostanie i przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie?


Na interpelację została udzielona odpowiedź.
Treść interpelacji oraz odpowiedź znajduje się TUTAJ.
Komentarz do odpowiedzi umieściłem TUTAJ.