5.5 roku absurdu prawnego zakończy się 17 lipca


WRESZCIE!
Korupcyjne Rozporządzenie Millera uchylone!
Kilka lat walki z przekręciarzami, nieukami i tchórzami.
ALE JEST!
Rozporządzenie zmieniające już zostało opublikowane:
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 106 poz. 881.
Nazywa się to:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
Data publikacji: 3 lipca 2009 r.
A więc dzień wejścia w życie: 17 lipca 2009 r.
Nasza sprawa, czyli niechlubny koniec Rozporządzenia Millera, zawiera się w przepisie:
3) uchyla się ust. 6a;


Wiatrówki to nasze hobby. Odwołanie RM.


Temat na forum jest TUTAJ.