29 sierpnia 2009 - Jaworzno


DSSR LOK Sekcja CP Stare Strzelby gorąco zaprasza na Turniej Strzelecki CP w dniu 29.08.2009 do Jaworzna, ul. Szczakowska 83a.

Mam nadzieję, że tym razem nie będzie subtropikalnych upałów.

A oto regulamin:

TS CP

Turniej Strzelecki z Broni Czarnoprochowej
pn. "Pożegnanie Wakacji"

1. Cel Turnieju:
* popularyzacja strzelectwa czarnoprochowego i wiedzy historycznej.

2. Organizator:
* ŚKS DSSR LOK

3. Miejsce:
* Miejska Strzelnica Sportowa w Jaworznie mieszcząca się przy ulicy Szczakowskiej 83a.

4. Termin:
* 29 sierpień 2009,
* godzina rozpoczęcia turnieju: 10:30,
* rejestracja zawodników w godzinach od 9:30 do 12:00.

5. Konkurencje:

* I. Vetterli
o Odległość: 50 metrów.
o Postawa strzelecka: stojąca.
o Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
o Czas konkurencji: 30 minut.
o Broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy.
o Ubiór strzelca: dowolny.
o Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.

* II. Pennsylvania
o Odległość: 50 metrów.
o Postawa strzelecka: stojąca.
o Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
o Czas konkurencji: 30 minut.
o Broń: dowolny karabin skałkowy o dowolnym kalibrze.
o Ubiór strzelca: dowolny.
o Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.

* III. Lamarmora
o Odległość: 50 metrów.
o Postawa strzelecka: stojąca.
o Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
o Czas konkurencji: 30 minut.
o Broń: kapiszonowy karabin wojskowy, kaliber powyżej 13,5mm (.5315").
o Ubiór strzelca: dowolny.
o Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.

* IV. Kuchenreuter
o Odległość: 25 metrów.
o Postawa strzelecka: stojąca.
o Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
o Czas konkurencji: 30 minut.
o Broń: dowolny pistolet kapiszonowy, jednostrzałowy, lufa gwintowana, dowolny kaliber.
o Ubiór strzelca: dowolny.
o Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.

* V. Mariette
o Odległość: 25 metrów.
o Postawa strzelecka: stojąca.
o Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
o Czas konkurencji: 30 minut.
o Broń: rewolwer kapiszonowy.
o Ubiór strzelca: dowolny.
o Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.

* VI. Sharps (broń długa NON-MLAIC)
o Odległość: 50 metrów.
o Postawa strzelecka: stojąca.
o Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
o Czas konkurencji: 30 minut.
o Broń: dowolny karabin czarnoprochowy niespełniający warunków żadnej z konkurencji wymienionych w punktach I-III, w szczególności broń odtylcowa (np. Sharps, Kammerlader, Dreyse).
o Ubiór strzelca: dowolny.
o Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.

6. Opłata startowa: 35 PLN.
* Jedna opłata niezależna od ilości startów zawodnika.
* Z danym modelem broni można wystartować tylko raz.
* W przypadku kilkukrotnego startu w danej konkurencji (z różnymi modelami broni), do końcowej punktacji zaliczony będzie najlepszy uzyskany wynik.

7. Opłata dla osób niestrzelających: 10 PLN.

8. Zgłoszenia (wraz z podaniem konkurencji):

9. Postanowienia końcowe:
* Broń czarnoprochową przenosimy na stanowiska strzeleckie tylko w pokrowcach, skrzynkach lub kasetach. W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz ochraniacze słuchu.
* Broń ładujemy na stanowisku strzeleckim po komendzie „start” z wcześniej przygotowanych fiolek. Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „start”.
* Zabrania się używania prochownic.
* Komendy wydawane przez sędziego wg przepisów PZSS.
* Po komendzie „rozładuj” należy zdjąć kapiszon z kominka lub wysypać proch z panewki.
* Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
* Wszyscy uczestnicy Turnieju są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie.
* Nie stosowanie się do w/w zapisów powoduje dyskwalifikacje i usunięcie ze strzelnicy.
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.

10. Informacje dodatkowe:
* Przewidziane nagrody: puchary za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I-VI.
* Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek, kawę i herbatę.
* Zakończenie Turnieju około godziny 16:00.
Uwaga: Jeśli będą chętni , istnieje możliwość rozegrania dodatkowej konkurencji
* KBKS .22 pozycja stojąca punktacja jak w karabinie CP
* opłata 5.00 PLN

Regulamin zatwierdził Prezes ŚKS DSSR LOK.

Z góry bardzo dziękujemy i pozdrawiamy BRAĆ CP z całego kraju i ościennych również.
Serdecznie pozdrawiam i... do zobaczenia