Uwzględniono nasze uwagi dotyczące wiatrówek


W czwartek wieczorem odbyło się spotkanie z twórcami projektu ustawy o broni i amunicji, który przedstawiony został na komisji "Przyjazne Państwo". Na spotkaniu obecni byli: Jarosław Lewandowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, Grzegorz Popławski, Prezes Zarządu Towarzystwa Strzeleckiego "Ba-Bach", Marek Pokulniewicz oraz Miłosław Majstruk.

Jak zostałem poinformowany, zostały uwzględnione nasze uwagi dotyczące braku przeniesienia praw wynikających z posiadania zarejestrowanej broni pneumatycznej - na mocy przepisów przejściowych nie przewidziano w pierwotnym projekcie zamiennika dla karty rejestracyjnej, co zmuszałoby dotychczasowych właścicieli do wystąpienia o Obywatelską Kartę Broni.
Zgodnie z otrzymanym od Pana Lewandowskiego zapewnieniem, zostanie zgłoszona poprawka do projektu, która zamieni kartę rejestracyjną broni pneumatycznej na Obywatelską Kartę Broni.

Uwagi dotyczące istotnych elementów broni pneumatycznej nie zostały uwzględnione - wpisanie "istotne elementy broni palnej" zamiast "istotne elementy broni" stoi podobno w sprzeczności z Dyrektywą Europejską. Z drugiej strony, jest to dokładnie taki sam zapis, jak obowiązujący dzisiaj, zachowany jest więc status quo.

Nie ma możliwości też uzyskania Europejskiej Karty Broni na wiatrówki nie będące bronią pneumatyczną, jednak wg interpretacji Pana Lewandowskiego jest możliwe zarejestrowanie takowych jako broni pneumatycznej, i poprzez to uzyskania EKB.

Oznacza to, że z punktu widzenia środowiska wiatrówkowego interesy nasze zostały uwzględnione na poziomie zachowania stanu dotychczasowego. Czyli inaczej mówiąc, lepiej nie będzie, ale gorzej też nie.

Pozostałe poruszone tematy, jako nie dotyczące wiatrówek oraz broni pneumatycznej, pozwolę sobie zamieścić w innym miejscu.