Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe


Wykaz dyscyplin, w których mogą działać polskie związki sportowe jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw sportu. W wykazie tym znajduje się również Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Dotychczas rozporządzenie, które regulowało tą materię, zawierało załącznik nr 2, opisujący szczegółowy zakres działalności polskich związków sportowych. W przypadku PZSS było to: strzelectwo kulowe, strzelectwo śrutowe oraz strzelectwo z broni pneumatycznej. Po nowelizacji ustawy o broni i amunicji, ten ostatni punkt był nieaktualny - w PZSS nie uprawia się sportów strzeleckich z użyciem broni pneumatycznej w nowym rozumieniu ustawy (powyżej 17J). Rozporządzenie wymagało nowelizacji - co też się stało.


Wiatrówki to nasze hobby. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe.


Nowe rozporządzenie zawiera tylko jeden załącznik, który wygląda tak:


Wiatrówki to nasze hobby. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe.


Jak widać, nie ma już żadnych szczegółów. Od 19 września CAŁE strzelectwo sportowe, nie posiadające swoich odrębnych polskich związków (jak np. biathlon) znajduje się pod egidą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Z jednej strony stało się dokładnie to, czego oczekiwaliśmy od Ministra Sportu i Turystyki: 5 lat po zmianie ustawy o broni i amunicji został dopasowany do niej przepis wykonawczy. Bardzo dobrze, wiele jeszcze czeka na nowelizację, jednak do czasu, aż nie wyklaruje się sytuacja z projektami zmian w ustawie o broni i amunicji nie ma sensu się tym zajmować.
Z drugiej strony, oznacza to potencjalne kłopoty, wynikające z ustawy o kulturze fizycznej.
1. PFTA, zajmująca się sportem - FT i HFT - jednoznacznie działa w zakresie, który jest przypisany PZSS.
2. Imprezy strzeleckie prowadzone być mogą tylko przez osoby z uprawnieniami instruktora lub trenera strzelectwa sportowego. Imprezy te także organizowane być muszą wg wymogów formalnych, regulowanych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. O ile dla nas nie stanowi to od dawna problemu, to dla większości grup lokalnych oznacza duże kłopoty organizacyjne. W przypadku nie wypełnienia wymogów rozporządzenia, ryzykują konsekwencjami prawnymi (zarzut nie dopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa - wykroczenie) lub zakazem przeprowadzenia/kontynuowania imprezy strzeleckiej. A gdyby doszło do wypadku, organizatorzy będą niemal automatycznie uznani winnymi.

Co prawda ustawa o kulturze fizycznej i ustawa sporcie kwalifikowanym jest śmietnikiem po wielokrotnych zmianach, co zostawia pewien margines na błąd, jednak do czasu uchwalenia nowej ustawy o sporcie należy liczyć się z kłopotami. Nowa ustawa jest już w sejmie, 7 października odbędzie się pierwsze czytanie. Pozostaje trzymać kciuki, by szybko przeszła ścieżkę legislacyjną w niezmienionej formie.


portret użytkownika mmajstruk

Dyskusja przeniesiona na forum

http://www.airguns.pl/forum/viewtopic.php?t=2330Ojciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...