Górki - Kampinos, 13-15 listopada 2009


Mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z powiatów: warszawskiego-zachodniego, sochaczewskiego, legionowskiego i nowodworskiego na Mazowiecki Rajd "Kampinowskie Klimaty" pod patronatem Waldemara Roszkiewicza - członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. Jest to propozycja dla drużyn harcerskich, grup survivalowych, klas szkolnych, militarystów i wszystkich zainteresowanych sportami obronnymi, ekologią i pięknem puszczy kampinoskiej. Przesłaniem Rajdu jest promowanie ideałów braterstwa, pomocy i służby. MRKKppWR stanowi praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności harcerskich, technicznych i praktycznych oraz zgrania startujących zespołów.


Wiatrówki to nasze hobby. Mazowiecki Rajd


Termin: 13-15 listopada 2009r

Miejsce: Górki - Kampinos

Patronat: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Organizatorzy:
- Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Stowarzyszenie LGD "Między Wisłą a Kampinosem"
- Powiat Warszawski Zachodni
- Gmina Czosnów
- Gmina Leoncin
- Gmina Kampinos
- Stowarzyszenie "Razem"
- ULKS "Ryś" Kampinos
- Grupa FUF

Uczestnicy: dzieci i młodzież z powiatów: warszawskiego-zachodniego, sochaczewskiego, legionowskiego i nowodworskiego (około 200 uczestników).

Cele:
- Propagowanie turystyki pieszej i zdrowego stylu życia
- Integracja środowisk młodzieżowych z województwa mazowieckiego
- Promowanie walorów turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego okolic
- Popularyzacja harcerskiego stylu spędzania czasu wolnego
- Sprawdzenie umiejętności - wymiana doświadczeń

Zasady uczestnictwa:
W MRKKppWR uczestniczyć mogą zastępy (patrole) liczące minimum 8 osób + pełnoletni opiekun. Nieletni uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, którą składają u swojego opiekuna (ważne dla opiekunów grup).

Wyposażenie:
Każdy z zastępów (patroli) powinien posiadać wyposażenie osobiste dostosowane do każdych warunków atmosferycznych oraz prowiant. S

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy kierować do biura LGD "Między Wisłą a Kampinosem" do pana Pawła Zajca, Tel: 022 794 04 88, kom: 0 604 275 841, e-mail: pawelzajc@wp.pl w godz. 9.00 - 17.00 do dnia 10 listopada 2009r.
Zgłoszenie powinno zawierać
- pełną nazwę zastępu (patrolu);
- imię, nazwisko i podpis opiekuna;
- nazwiska uczestników
- daty urodzenia;
- adres (telefon) kontaktowy,
- zaznaczenie pełnoletniego opiekuna grupy
- informację czy grupa chce korzystać z noclegu (swój ekwipunek, opłata 10zł za nocleg)

Prawa i obowiązki uczestników:
- Każdy uczestnik otrzyma: ciepły posiłek, dyplom uczestnictwa, dla najlepszych patroli puchary.
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy oraz wykonywania poleceń organizatora.
- Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
- Koszty ubezpieczenia uczestnictwa w imprezie pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące we własnym zakresie.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i wyposażenie uczestników.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. Szczegółowy program uczestnicy otrzymają po rejestracji na starcie imprezy.

Program:

Piątek 13 listopada 2009r. (dla ekip przyjeżdżających dzień wcześniej)
18.00 - przyjazd ekip, zbiórka w Zespole Rekreacyjno - Sportowym (Kampinos A 30A) przy boisku gminnym w Kampinosie.
20.00 - ognisko

Sobota 14 listopada 2009r.

8.30 - zbiórka przy szkole podstawowej w Górkach Kampinoskich, rejestracja
od 9.00 - wymarsz patroli do Kampinosu (trasa około 15 km, po drodze 6-7 stanowisk sprawnościowych)
14.00 - 17.00 - gorący posiłek
około godz. 20.00 - podsumowanie i wręczenie pucharów dla najlepszych patroli.
20.00 - 24.00 ? koncert
24.00 - Zakończenie imprezy.

Niedziela 15 listopada 2009r. (dla ekip, które zostają na nocleg)
9.00 - 10.00 - wyjazd ekip

Jedną ze sprawności, którą trzeba będzie wykazać się w trakcie Rajdu, jest strzelanie z wiatrówek.