Jaworzno, 30.01.2010


30.01. 2010 Jaworzno I puchar DSSR LOK ( wszystkie nasze zawody są zaliczane do punktacji pucharu , zakończenie pucharu 13 listopada na turnieju niepodległościowym).

Stare Strzelby serdecznie zapraszają na doroczne zawody strzeleckie dla uczczenia 147 - ej rocznicy Powstania Styczniowego.

W programie zawodów:
- 10 konkurencji strzeleckich
- oraz niesamowita niespodzianka (konkurencja po raz pierwszy rozgrywana w naszym kraju szczegóły za chwilę).

Najpierw złe wiadomości:
- niestety ( z bólem serca ) zawiadamiam co następuje :
- ze względu na koszty zmuszeni jesteśmy podnieść kwotę opłat za udział w zawodach.
Od nowego roku koszt udziału w zawodach musi wynosić 50 PLN bez względu na ilość konkurencji i ilości konsumpcji tzn. (nauczeni doświadczeniem z lat ubiegłych postanowiliśmy nie wprowadzać ograniczeń w ilości spożywanych przez zawodników posiłków)
- niestety podrożały tarcze strzeleckie
- koszty utrzymania strzelnicy
- drożeje paliwo
- energia
- z drugiej strony obiecuję solennie, iż zrobimy wszystko by dojechać z tą opłatą do końca roku 2010.

Teraz o niespodziance : tego jeszcze w Polsce nie było tak zwany NOCNIK – czyli strzelanie do celu przy pochodniach ( lub temu podobnych ), konkurencja rzecz jasna non mlaic szczegóły podam niebawem. Start przewidujemy ok. godz. 17,00 lub 17,30 w zależności od momentu zapadnięcia zmroku, strzelamy do celu który będzie oświetlony migocącą pochodnia lub innym środkiem płonącym . W tej konkurencji przewidujemy nagrody rzeczowe (? - nie powiem jakie), tradycyjnie do szóstego miejsca i dyplomy okolicznościowe. Będzie też dodatkowa nagroda dla... hm specjalnego strzelca.
I niestety znowu zła wiadomość niestety ta konkurencja nocna musi być dodatkowo płatna 10 PLN.
- dystans 50 m
- broń dosłownie dowolna

A oto regulamin zawodów:

R E G U L A M I N

III Strzelecki Turniej z Broni Czarnoprochowej Upamiętniający 147 rocznicę Powstania Styczniowego w 1863 roku

1. Cel Turnieju:
• popularyzacja strzelectwa czarnoprochowego i wiedzy historycznej.
2. Organizator: ŚKS DSSR LOK
3. Miejsce: Miejska Strzelnica Sportowa w Jaworznie mieszcząca się przy ulicy Szczakowskiej 83a.
4. Termin: 30 stycznia 2010
• godzina rozpoczęcia turnieju: 9:00,
• rejestracja zawodników w godzinach od 9:00 do 12:00.
5. Konkurencje:

• I. Vetterl i
• Odległość: 50 metrów.
• Postawa strzelecka: stojąca.
• Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji: 30 minut.
• Broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub
kapiszonowy.
• Ubiór strzelca: dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do
punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

• II. Pennsylvania
• Odległość 50 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – dowolny karabin skałkowy o dowolnym kalibrze.
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do
punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

• III. Lamarmora
• Odległość 50 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – kapiszonowy karabin wojskowy, kaliber powyżej 13,5mm (.5315”).
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do
punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

• IV. Tanegashima
• Odległość 50 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – francuska tarcza wojskowa na 200 metrów.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – gładkolufowy muszkiet lontowy z baką kal. dowolny w kat. O, dowolny
muszkiet lontowy w dowolnym kal. w R.
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do
punktacji. Zawodnik strzela do jednej tarczy , trzy najsłabsze przestrzeliny są odrzucane

• V. Miquelet
• Odległość 50 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – francuska tarcza wojskowa na 200 metrów .
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy.
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do
punktacji. Zawodnik strzela do jednej tarczy , trzy najsłabsze przestrzeliny są odrzucane

• VI. Kuchenreuter
• Odległość 25 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – dowolny pistolet kapiszonowy, jednostrzałowy, lufa gwintowana,
dowolny kaliber.
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów z jednej ręki, 10 najlepszych strzałów jest
zaliczane do punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

• VII. Mariette
• Odległość 25 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – rewolwer kapiszonowy.
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów z jednej ręki, 10 najlepszych strzałów jest
zaliczane do punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

• VIII. Donald Malson
• Odległość 50 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – rewolwer kapiszonowy.
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów z jednej ręki, 10 najlepszych strzałów jest
zaliczane do punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

• IX. Kuchenreuter L50 (NON-MLAIC)
• Odległość 50 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – dowolny pistolet kapiszonowy, jednostrzałowy, lufa gwintowana,
dowolny kaliber.
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów z jednej ręki, 10 najlepszych strzałów jest
zaliczane do punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

• X. Sharps (broń długa NON-MLAIC)
• Odległość 50 metrów.
• Postawa strzelecka – stojąca.
• Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
• Czas konkurencji – 30 minut.
• Broń – dowolny karabin czarnoprochowy niespełniający warunków żadnej z
konkurencji wymienionych w punktach I-III, w szczególności broń odtylcowa
(np. Sharps, Kammerlader, Dreyse).
• Ubiór strzelca – dowolny.
• Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do
punktacji.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub
oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane
przestrzeliny.

6. Opłata startowa: 50 PLN.
• Jedna opłata niezależna od ilości startów zawodnika.
• Z danym modelem broni można wystartować tylko raz.
• W przypadku kilkukrotnego startu w danej konkurencji (z różnymi modelami broni), do
końcowej punktacji zaliczony będzie najlepszy uzyskany wynik.

7. Opłata dla osób niestrzelających: 10 PLN.

8. Zgłoszenia (wraz z podaniem konkurencji):
• email: zawody@dssr.org

9. Postanowienia końcowe:
• Broń czarnoprochową przenosimy na stanowiska strzeleckie tylko w pokrowcach,
skrzynkach lub kasetach. W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz
ochraniacze słuchu.
• Broń ładujemy na stanowisku strzeleckim po komendzie „start” z wcześniej
przygotowanych fiolek. Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się
tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „start”.
• Zabrania się używania prochownic.
• Komendy wydawane przez sędziego wg przepisów PZSS.
• Po komendzie „rozładuj” należy zdjąć kapiszon z kominka lub wysypać proch z panewki.
• Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem
rozładowanej broni.
• Wszyscy uczestnicy Turnieju są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów
niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób
prowadzących strzelanie.
• Nie stosowanie się do w/w zapisów powoduje dyskwalifikacje i usunięcie ze strzelnicy.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.

10. Informacje dodatkowe:
• Przewidziane nagrody: puchary i medale za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I-VI.
• Specjalne dyplomy dla każdego z zawodników za udział w Turnieju.
• Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek, kawę i herbatę.
• Zakończenie Turnieju około godziny 16:00.

Regulamin zatwierdził Prezes ŚKS DSSR LOK.