13 marzec 2010, Krosno


UMGKS „Nafta” Krosno zaprasza na zawody z pistoletu i karabinu pneumatycznego, organizowane w Krośnie ku pamięci Jana Barana. Wstęp wolny.

REGULAMIN ZAWODÓW

1. CEL ZAWODÓW
- uczczenie pamięci Jana Barana
- współzawodnictwo sportowe
- zdobywanie klas sportowych,
- popularyzacja strzelectwa sportowego

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
- UMGKS „Nafta” Krosno,
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400, Krosno
- 510 278 422, nafta_strzelectwo@op.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
- 13.03.2010,
- Sala gimnastyczna SP nr 14 w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45 (wjazd od ul. Bohaterów Westerplatte)), w przypadku dużej ilości zgłoszeń konkurencja PPN odbędzie się na strzelnicy „Nafty” (ul. Bohaterów Westerplatte 20)

4. PROGRAM ZAWODÓW
- konkurencje:
PPN30, KPN30 – młodzicy, młodziczki
PPN40, KPN40 – juniorzy młodsi, juniorki młodsze, juniorzy, juniorki, seniorzy, seniorki

- Piątek:
Zmiana Godzina
I* 16:30 17:45
II* 18:00 19:15
Trening** 19:15 20:15
*dla zawodników lokalnych (tj. z Krosna i Jedlicza), nie posiadających III kl. sportowej
**trening tylko po wcześniejszej rezerwacji

- Sobota:
Zmiana Godzina
I 08:30 09:45
II 10:00 11:15
III 11:30 12:45
IV 13:00 14:15
V 14:30 15:45
FINAŁ 16:30
Rozdanie nagród 17:30
*w przypadku dużej ilości zgłoszeń harmonogram może się zmienić

6. KLASYFIKACJA
- indywidualna
- zespołowa:
suma punktów za zdobyte miejsca 1-11, 2-9, 3-8, 4-7 itd.

7. NAGRODY
- za miejsca I – III, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- za miejsca IV – VI, dyplomy
- za miejsca I – III w finale - puchary

8. ZGŁOSZENIA
- powinno zawierać nazwę klubu, telefon kontaktowy, ilość zawodników (z podziałem na konkurencje), w miarę możliwości nazwiska
- Ostateczny termin: 08.03.2010
- w przypadku braku miejsc zgłoszenia po terminie nie będą przyjęte
- Tel: 787 272 789, gg: 13323546, e-mail: nafta_strzelectwo@op.pl

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
- brak opłat startowych
- koszt organizacji zawodów, nagród, sędziów ponoszą organizatorzy

10. SPRAWY RÓŻNE
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminami PZSS i ISSF,
- wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator
- każdy zawodnik winien mieć do wglądu dokument ze zdjęciem
- w tym samym budynku znajduje się kryta pływalnia
- zakwaterowanie we własnym zakresie
- Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych

11. FINAŁ
- kwalifikuje się do niego 20 osób (po 2 osoby z PPN30 i KPN30 i po 8 osób z PPN40 i KPN40) mających największą ilość wewnętrznych dziesiątek
- ostateczna lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana ok. 16:00
- 10 minut czasu przygotowawczego
- 5 minut na strzały próbne
- 75 sekund na 1 strzał oceniany
- po 1-szym strzale odpadają po dwie osoby z KPN i PPN
- po 2-im strzale odpadają po dwie osoby z KPN i PPN
- po 3-im strzale odpadają po dwie osoby z KPN i PPN
- po każdym następnym strzale odpada jedna osoba, bez podziału na KPN i PPN