Przenośna strzelnica znowu w akcji


Strzelnica w tym roku rozstawiona jest tuż przy wjeździe na stadion na parkingu, została odmalowana, i przykryta prawie w całości plandeką. W sobotę właściwie pojechałem kończyć jej budowę, ale zaraz zjawili się chętni do strzelania


Wiatrówki to nasze hobby. Przenośna strzelnica znowu w akcji.


Artykuł do przeczytania na stronie Ferajny.