Dodatkowo zaktualizowana treść ustawy o broni i amunicji


W ramach prezentacji przekazanej do Senatu nowelizacji ustawy o broni i amunicji, prezentujemy ją w postaci bardziej "przejrzystej". Na aktualną ustawę naniesione zostały zgłoszone poprawki - to, co zostało wykreślone, jest przekreślone, a to, co dodane, zostało wytłuszczone. Lektura znajduje się na Blogu Ferajny. Miłej lektury, jak ktoś będzie chciał się podzielić spostrzeżeniami, to zapraszam do stosownego tematu na Forum.
Jest także projekt z poprawkami komisji sejmowej, oczywiście na Blogu Ferajny.

W ramach zabawy w połączenie projektu nowelizacji z aktualną ustawą o broni i amunicji, okazało się, że jest problem z tym ostatnim. Przez sześć lat, które minęły od publikacji tekstu jednolitego ustawy, wprowadzono wiele drobnych (i nie tylko) zmian. Trzeba było więc bawić się w ręczne wprowadzanie poprawek - ale oto aktualny, mam nadzieję, tekst jednolity ustawy o broni i amunicji.