Białogard, 9 kwietnia 2012


Regulamin zawodów

Organizator :ZR LOK BIAŁOGARD:
Kierownik zawodów – Mirosław Kraszewski
Sędzia Główny Zawodów – Andrzej Milczarek

Termin i miejsce: 09.04.2012 r. godz. 11.00, strzelnica kulowa w Białogardzie /Zwinisław/

Cel zawodów: podwyższenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja strzelectwa, integracja środowisk strzeleckich.

Konkurencje: Pistolet Sportowy /PSP/odległość 25 m, 13 strzałów z tego 10 ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz,
Pistolet czarnoprochowy /PCZ/ odległość 25 m, 13 strzałów z tego 10 ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz,
Rewolwer czarnoprochowy /RCZ/ odległość 25 m, 13 strzałów z tego 10 ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz

Klasyfikacja: Za miejsca 1 –3 w każdej konkurencji – dyplom.
Najwyższa suma punktów za wszystkie trzy konkurencje „Jajo Wielkanocne”

Inne: na strzelnicy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa według regulaminu strzelnicy. Dopuszcza się strzelanie z własnej broni czarnoprochowej, bron sportową zabezpiecza organizator.

Kontakt: Andrzej Milczarek andrzejmi0(at)op(kropeczka)pl

Zgłoszenia wraz z opłatą wysokości 10,00 zł jedna konkurencja, trzy konkurencje 20 zł są przyjmowane w dniu zawodów.