Ustawa o broni i amunicji
(projekt posła Andrzeja Czumy)


Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji, jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przywozu i wywozu za granicę, prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic.


Czytaj całość...