Petycja w sprawie projektu nr 4028


Do Posłów Rzeczypospolitej Polskiej


My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zebrani w ramach stowarzyszeń i wokół portali internetowych, jednogłośnie protestujemy przeciw poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu karnego (druk nr 4028).

Proponowane zmiany mają, według nas, represyjny charakter wobec ogółu społeczeństwa i ograniczają podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Przeciwko każdej osobie, która wg organów ścigania posiadała nieokreślony „przedmiot o charakterze broni ofensywnej” w miejscu publicznym i nie miała, zdaniem tych organów, dostatecznego ku temu powodu, zostanie wszczęte postępowanie karne. Skutkuje to uwikłaniem w długotrwałą procedurę, w której to sąd będzie interpretować, czy dane narzędzie wypełnia definicję "przedmiotu o charakterze broni ofensywnej" oraz czy posiadanie danego narzędzia w miejscu publicznym w danych okolicznościach było "uzasadnione realizacją celu zgodnego z prawem". Niewinny człowiek postawiony w pozycji oskarżonego będzie musiał wykazać, że posiadał narzędzie w celu zgodnym z prawem, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wynajęcia adwokata i stresującego uczestnictwa w długotrwałym procesie sądowym. Niejasność i uznaniowość przepisów, powstałych w konsekwencji tych zmian, prowadzi do niedopuszczalnej sytuacji, w której to organy ścigania i sprawiedliwości interpretują przepisy prawa karnego, zaś oskarżony musi udowodnić zgodny z prawem cel posiadania narzędzia w miejscu publicznym, czyli de facto swoją niewinność, co jest sprzeczne z zasadami prawa (art. 5 § 1 kpk). Ustawa taka byłaby odebrana przez społeczeństwo jako zdecydowanie represyjna, co wiązałoby się ze spadkiem szacunku dla państwa i systemu prawnego.

Naszym zdaniem proponowane zmiany w ustawie nie są skierowane przeciwko przestępcom. To nie narzędzie zabija, tylko człowiek. Ludzie, którzy działają z zamiarem poważnego naruszenia prawa, takiego jak przestępstwo rozbójnicze, gwałt czy zabójstwo, nie będą brać pod uwagę możliwych konsekwencji noszenia „przedmiotu o charakterze broni ofensywnej” w miejscu publicznym, za które grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa, których chcą się dopuścić, są zagrożone większą karą. To ogół praworządnego społeczeństwa będzie ponosić skutki odpowiedzialności zbiorowej za takie jednostki.

Jesteśmy za karaniem przestępców, jednak uważamy, że obowiązujące przepisy dostatecznie regulują posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscach, których takie ograniczenia powinny występować (np. na imprezach masowych) i w rzeczywistości dają policjantom narzędzie do walki z przestępczością. Jeżeli jednak ustawodawcy uważają, że konieczne są zmiany, to właściwym miejscem na nie są przepisy dotyczące np. imprez masowych, a nie ustawa o broni i amunicji. Za brak skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, za brak poszanowania prawa u zdemoralizowanych jednostek, tym projektem karę przerzuca się na ogół zwykłych obywateli. Przestępcy znajdą sposób na obejście tych przepisów, lub po prostu ich nie będą przestrzegać, tak jak nie przestrzegają innych zakazów prawnych.

Należy także zwrócić uwagę, że zasadność zmian w ustawie budzi wiele wątpliwości w kręgach związanych z władzą ustawodawczą i sądowniczą. Projekt został bardzo krytycznie skomentowany przez Sąd Najwyższy (1). Biuro Analiz Sejmowych opublikowało analizę, w której podsumowaniu podkreślono, że "brak jest dowodów na istnienie negatywnej zależności między zakazem posiadania noża – w ogóle lub w miejscu publicznym – a liczbą przypadków agresji z jego użyciem i agresji z użyciem niebezpiecznych przedmiotów" (2).

Wątpliwości budzi także interpretacja statystyk dotyczących przestępczości, która uzasadnia wprowadzenie proponowanych zmian w Ustawie o Broni i Amunicji. W Polsce, regularnie od 2003 roku, spada ilość przestępstw przy użyciu niebezpiecznego narzędzia (3), a większość morderstw popełniana jest w domach i mieszkaniach (4). Przykład Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo represyjnie potraktowano "broń o charakterze ofensywnym" pokazuje, że zakaz nie powoduje spadku przestępczości, ale częste przypadki karania niewinnych, przypadkowych osób (przykład obywatela polskiego, który został skazany za posiadanie noża kuchennego, niesionego do pracy razem ze śniadaniem).

Chcemy jednoznacznie wyrazić swój sprzeciw wobec represyjnego dla przeciętnego obywatela, nowego brzmienia Ustawy o Broni i Amunicji. Podkreślamy brak zasadności wprowadzenia proponowanych zmian. Kategorycznie sprzeciwiamy się ukaraniu praworządnych obywateli za działania przestępcze podjęte przez ludzi, których nie powstrzymały żadne istniejące przepisy karne. Z całą mocą protestujemy przeciwko karaniu całego społeczeństwa za zbrodnicze występki pojedynczych osób. Absolutnie nie zgadzamy się na rozwiązania prawne, które spowodują nieuchronny spadek szacunku do prawa i państwa polskiego. Apelujemy do Państwa, by odrzucili projekt poselski w całości, jako wadliwy prawnie i szkodliwy społecznie.

Redakcja Knives.pl
Redakcja Airguns.pl
Magazyn internetowy Broń i e-Strzelectwo „Bies”
Mazowieckie Towarzystwo Przyjaciół Noży
Polskie Stowarzyszenie Twórców Noży i Broni Białej
Wielkopolski Klub Miłośników Noży
Ruch Obywatelski Miłośników Broni
Stowarzyszenie Broń i Strzelectwo

Warszawa, 16.05.2011 r.

(1) Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, Opinia o sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu karnego, 24 III 2011 r.
(2) Marcin Mróz, Zakaz sprzedaży i posiadania noży w krajach Unii Europejskiej, Analizy BAS, nr 9 (53), str. 9 .
(3) Ilość przestępstw z użyciem niebezpiecznego narzędzia w ciągu ostatnich 6 lat:
2010 - 3558
2009 - 3757
2008 - 4198
2007 - 5443
2006 - 7043
2005 - 7224
Na podstawie oficjalnych danych Policji
(4) „Do zabójstw najczęściej dochodziło w mieszkaniach – 326 przypadków oraz w domach jednorodzinnych – 157„
Źródło: oficjalny raport Policji za rok 2009 (brak szczegółowych danych za rok 2010)


Temat związany z projektem jest poruszany na Forum.


Relacja pobieżna z międzynarodowych targów broni IWA 2011


Największe europejskie targi broni - cz. 3


Nadal, jak widać, trwa moda na taktyczność. Ba, taktyczne jest wszystko, z nożyczkami do paznokci włącznie. Albo ekologiczne. Albo obydwa razem.


Wiatrówki to nasze hobby. Międzynarodowe targi broni IWA 2011 - fotoreportaż.


Artykuł dostępny tylko dla Ferajny.
Czytaj całość...


Konkursy na Pikniku Strzeleckim i Airguns.pl


Gorące emocje podczas rywalizacji strzeleckich


Strzelectwo od początków swojej historii jest nierozerwalnie związane z rywalizacją i pokazami umiejętności. Tak będzie i tym razem. Podczas gorących emocji strzeleckich, jakie wywoła VII edycja Warszawskiego Pikniku Strzeleckiego, zaszczepimy wśród uczestników ducha sportowej rywalizacji.

Organizatorzy oprócz atrakcji w postaci broni palnej, broni pneumatycznej oraz pokazów „taktycznych” zaplanowali konkurs strzelecki dla uczestników. A Airguns.pl zorganizował szybki konkurs dla Użytkowników portalu.


Wiatrówki to nasze hobby. Konkursy na Pikniku Strzeleckim i Airguns.pl.


Relacja pobieżna z międzynarodowych targów broni IWA 2011


Największe europejskie targi broni - cz. 2


Choć IWA to największe cywilne targi broni w Europie, faktycznie broni palnej wcale nie jest dużo. W tym roku nawet zdumiewająco mało. Nie znalazłem w ogóle stoiska z bronią kolekcjonerską, choć jeszcze dwa lata takich firm wystawiało się cztery. Broni czarnoprochowej też widocznie mniej. Dobrze, że wystawiali się Rosjanie, bo inaczej niewiele byłoby do obejrzenia. Zasadą stało się, że stoiska, na których widać dużo fajnej broni, to firmy od ASG....


Wiatrówki to nasze hobby. Międzynarodowe targi broni IWA 2011 - fotoreportaż.


Artykuł dostępny tylko dla Ferajny.
Czytaj całość...


Kolejna odsłona strzeleckich atrakcji


Warszawa, 15 maja 2011 r.


Na wiosnę Strzelnica Parabellum szykuje kolejna dawkę strzeleckich emocji. 15 maja na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej wszyscy miłośnicy mocnych wrażeń będą mieli okazję po raz kolejny spróbować swoich sił w wielu konkurencjach podczas Warszawskiego Pikniku Strzeleckiego.

Główną ideą Pikniku jest rozpowszechnianie strzelectwa jako pomysłu na hobby i spędzanie wolnego czasu. W trakcie spotkań uczestnicy mają niecodzienną okazję nie tylko poznać historię broni i strzelectwa, ale również sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć pierwsze szlify w tym kierunku.


Subskrybuj zawartość