Certyfikat legalnego posiadania i użytkowania wiatrówkiJak żerować na nieznajomości prawa dot. wiatrówek


Prawo, jak powszechnie wiadomo, jest równe dla wszystkich. Należy jednak to powiedzenie zaktualizować: jest równe dla tych, którzy je znają. Przez cały czas stoimy na stanowisku, że nieznajomość prawa nie jest wytłumaczeniem, jest obciachem, do którego lepiej się nie przyznawać.
Dlaczego więc od 1999 roku regularnie u handlarzy wiatrówkami pojawiają się dokumenty, zwane od pewnego czasu "certyfikatem legalności", a przez nas zwane "pozwoleniem na brak pozwolenia"?
To proste. Ludzie dają się nabrać, to dlaczego nie robić ich w jajo? W końcu to nam nakręca sprzedaż, a ukręca konkurencji!

Popatrzmy na typowy przykład odwołania do takiego "certyfikatu legalności", w tym przypadku firmy J5.pl z Lublina.

W opisie przedmiotu na Allegro znajduje się poważnie brzmiąca informacja:
OSTRZEŻENIE !!!
Jeżeli nie chcesz dać się oszukać przy kupnie wiatrówki gwintowanej, nieuczciwym sprzedawcom przeczytaj obowiązkowo stronę O MNIE, tam wyjaśniamy Państwu mechanizm naciągania klientów w szczegółach.

UWAGA WAŻNE !!!
Na naszych aukcjach kupisz tylko wiatrówki GWINTOWANE.
Wiatrówki GWINTOWANE, legalnie mogą sprzedawać tylko firmy posiadające koncesje MSWiA.
Jeżeli zakupiłeś wiatrówkę GWINTOWANĄ prosimy o podanie serii i nr dowodu osobistego lub nr PESEL celem weryfikacji wieku i wystawienia certyfikatu legalności.
W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, każdy kto zakupi wiatrówkę GWINTOWANĄ otrzyma imienną fakturę zakupu.
Posiadanie faktury zakupu umożliwi Państwu, w razie kontroli Policji udokumentowanie jej pochodzenia oraz dopuszczalnej energię wiatrówki.
Na fakturze umieszczamy wszystkie niezbędne dane naszej firmy, kupującego i produktu tj. model, typ, nr seryjny i dopuszczalną energię (17J), wymaganą przy sprzedaży bez zezwolenia.

Na stronie "O mnie" znajduje się wyjaśnienie:

Jak kupić wiatrówkę gwintowaną, a nie gładkolufową?
-wiatrówki gwintowane mogą sprzedawać tylko firmy posiadające koncesję wydaną przez MSWiA
-przed zakupem upewnij się, że sprzedawca posiada koncesję, żądaj podania jej numeru. Firma która posiada koncesje na pewno sprzedaje wiatrówki gwintowane
-żądaj od sprzedającego wystawienia imiennej faktury zakupu ze wszystkimi danymi o których piszemy poniżej. Faktura jest certyfikatem legalnego zakupu i posiadania.
-firma posiadająca koncesję ma obowiązek wystawić imienna fakturę za wiatrówkę, na której jest podany nr koncesji, typ i model wiatrówki, nr fabryczne (jeżeli taki jest) oraz informacja, że jest to urządzenie pneumatyczne gwintowane z mocą nie przekraczającą 17J. Wiatrówki przekraczające 17 J są traktowane jak broń i wymaga się na ich posiadanie zezwolenia.
-brak faktury zakupu lub tego zapisu może spowodować, że podczas kontroli policyjnej użytkownik wiatrówki nie jest w stanie udowodnić pochodzenia wiatrówki ani nie jest w stanie udowodnić, że nie przekracza 17J i może to skutkować wszczęciem postępowania o nielegalne posiadanie broni.(znamy takie przypadki, zakupiono wiatrówkę na targu)
-firmy nie posiadające koncesji sprzedają wiatrówki gładkolufowe lub wiatrówki z lufą rysowaną tzn. z gwintem robionym w prymitywny domowy sposób. Osoby nie posiadające koncesji sprzedają towar pochodzący z poza legalnego obrotu firm koncesjonowanych. Wiatrówki które oferują są do Polski sprowadzane jako gładkolufowe i u nas w kraju dokonuje się rysowania lufy.
Co zrobić aby nie dać się oszukać przy zakupie wiatrówki?
-przed zakupem upewnij się, że sprzedawca posiada koncesję, żądaj podania jej numeru. Firma która posiada koncesje na pewno sprzedaje wiatrówki gwintowane
-żądaj od sprzedającego wystawienia imiennej faktury zakupu ze wszystkimi danymi o których piszemy powyżej
-upewnij się, że firma prowadzi działalność w koncesjonowanym sklepie stacjonarnym, a nie w domu, garażu czy piwnicy.
Co zrobić aby stać się legalnie posiadaczem wiatrówki?
-trzeba mieć ukończone 18 lat.
-trzeba posiadać imienna fakturę zakupu wystawioną przez firmę która posiada koncesję na sprzedaż wiatrówek gwintowanych

Brzmi niezwykle poważnie, prawda? Jeśli kupisz w sklepie bez koncesji, jeśli nie będziesz miał certyfikatu legalności, grożą ci naprawdę poważne konsekwencje.
Sprawdźmy więc, jak to wygląda naprawdę.

OSTRZEŻENIE !!!
Jeżeli nie chcesz dać się oszukać przy kupnie wiatrówki gwintowanej, nieuczciwym sprzedawcom przeczytaj obowiązkowo stronę O MNIE, tam wyjaśniamy Państwu mechanizm naciągania klientów w szczegółach.

Jeżeli nie chcesz dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcą, przeczytają obowiązkowo ten artykuł, tutaj wyjaśnimy Państwu mechanizm naciągania klientów w szczegółach.

UWAGA WAŻNE !!!
Na naszych aukcjach kupisz tylko wiatrówki GWINTOWANE.

Kłamstwo! Praktycznie wszystkie wiatrówki na śrut okrągły BB (np. Walther PPK/S, Smith&Wesson M&P, Crosman C11) to wiatrówki gładkolufowe.

Wiatrówki GWINTOWANE, legalnie mogą sprzedawać tylko firmy posiadające koncesje MSWiA.
Kłamstwo! Sprzedaż jest umową kupna-sprzedaży, taką zawrzeć mogą dowolne osoby czy podmioty posiadające osobowość prawną. Sprzedaż wiatrówki pomiędzy firmą i osobą, firmą i firmą oraz osobą i firmą jest wiążąca prawnie. Podważyć je może tylko niezdolność do czynności prawnych osoby kupującej (np. ubezwłasnowolnienie, wiek poniżej 13 lat). Tak reguluje to Kodeks cywilny:

Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych

Art. 82. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Podsumowując: jako kupującego, nie interesuje cię, czy firma ma koncesję czy nie. To jest problem firmy, bo na niej spoczywa obowiązek posiadania wszelkich niezbędnych zezwoleń. Umowa kupna-sprzedaży jest ważna z koncesją i bez.

Jeżeli zakupiłeś wiatrówkę GWINTOWANĄ prosimy o podanie serii i nr dowodu osobistego lub nr PESEL celem weryfikacji wieku i wystawienia certyfikatu legalności.
Kłamstwo! Nie ma obowiązku podawania serii i nr dowodu osobistego lub nr PESEL. Nie istnieje też jakikolwiek certyfikat legalności.
Wyjaśnimy to później.

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, każdy kto zakupi wiatrówkę GWINTOWANĄ otrzyma imienną fakturę zakupu.
Posiadanie faktury zakupu umożliwi Państwu, w razie kontroli Policji udokumentowanie jej pochodzenia oraz dopuszczalnej energię wiatrówki.

Kłamstwo! Imienna faktura zakupu nie jest żadną gwarancją bezpieczeństwa. Nie ma obowiązku udokumentowania pochodzenia wiatrówki oraz jej energii wylotowej.

Na fakturze umieszczamy wszystkie niezbędne dane naszej firmy, kupującego i produktu tj. model, typ, nr seryjny i dopuszczalną energię (17J), wymaganą przy sprzedaży bez zezwolenia.
Kłamstwo! Wiatrówki poniżej 17J nie są bronią, a tym bardziej nie są bronią bez zezwolenia, więc nie dotyczą jej wymogi sprzedaży broni bez zezwolenia.
Ustawa o broni i amunicji mówi o broni pneumatycznej jednoznacznie:
Art. 4.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:
(...)
2) broń pneumatyczną;

Art. 8.
W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Art. 11.
Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
(...)
10) posiadania broni pneumatycznej.

Art. 9.
4. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Skoro nie mówi nic o wiatrówkach poniżej 17J, więc z punktu widzenia prawa nie istnieją jako broń. Te, które mają powyżej 17J, nie są na pozwolenie, ale na rejestrację. To taka drobna, ale znacząca różnica.

Podsumowując: wszelkie opowieści o wiatrówkach jako broni bez pozwolenia można wsadzić między bajki. Wiatrówki poniżej 17J są z punktu widzenia prawa takimi samymi przedmiotami co piłka plażowa.

Jak kupić wiatrówkę gwintowaną, a nie gładkolufową?
-wiatrówki gwintowane mogą sprzedawać tylko firmy posiadające koncesję wydaną przez MSWiA

Kłamstwo! Nie obowiązuje już dawno Rozporządzenie Millera, sprzedawać wiatrówki może każdy. Dodatkowo z punktu widzenia kupującego nie ma to najmniejszego znaczenia.

-przed zakupem upewnij się, że sprzedawca posiada koncesję, żądaj podania jej numeru. Firma która posiada koncesje na pewno sprzedaje wiatrówki gwintowane
Kłamstwo! Jest wiele firm, które nie posiadają koncesji a sprzedają wiatrówki gwintowane, i wiele firm koncesjonowanych, które sprzedają wiatrówki gładkolufowe.

-żądaj od sprzedającego wystawienia imiennej faktury zakupu ze wszystkimi danymi o których piszemy poniżej. Faktura jest certyfikatem legalnego zakupu i posiadania.
Kłamstwo! Imienna faktura co prawda jest poświadczeniem legalnego zakupu i posiadania, jednak nie jest to warunek konieczny. Równie dobrze może to być paragon fiskalny. Prawo zaś nie wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego fakt zakupu, by uznawać legalność posiadania. Taki dokument wymagany jest tylko przy sprzedaży nieruchomości (musi się odbyć to za pośrednictwem aktu notarialnego), wymagany jest też przy rejestracji samochodu (choć jeśli nie chcemy go rejestrować, to obowiązku nie ma). Pamiętać należy tylko, że przy umowie kupna-sprzedaży z osobą prywatną powyżej pewnej kwoty (ok. 800 zł) pojawia się obowiązek odprowadzenia podatku, czyli wskazana jest forma pisemnej umowy (ale firm to nie dotyczy).
Podsumowując: tak jak nie wymagana jest imienna faktura na posiadanie roweru, wiertarki czy wibratora, tak nie jest wymagana imienna faktura posiadania wiatrówki. W rozumieniu prawa domyślnie jesteśmy prawnymi właścicielami, i w przypadku wątpliwości (np. czy wiatrówka nie pochodzi z kradzieży) to po stronie poddającej w wątpliwość nasze prawa spoczywa obowiązek udowodnienia tego.

-firma posiadająca koncesję ma obowiązek wystawić imienna fakturę za wiatrówkę, na której jest podany nr koncesji, typ i model wiatrówki, nr fabryczne (jeżeli taki jest) oraz informacja, że jest to urządzenie pneumatyczne gwintowane z mocą nie przekraczającą 17J.
Kłamstwo! To, że firma posiadająca koncesję ma jakieś obowiązki, nie obchodzi kupującego.

Złośliwie zauważę, że firma, która chwali się, że profesjonalnie zajmuje się wiatrówkami używa określenia "moc". Żaden dokument i żadna faktura nie jest dokumentem poświadczającym, że energia wylotowa śrutu nie przekracza 17J. Nikt nie może takiego dokumentu wystawić, ponieważ ważny jest stan faktyczny w momencie kontroli. Wychodząc ze sklepu zmienimy sprężynę i osiągniemy energię 20J - będzie to broń pneumatyczna - i nikogo nie będzie interesowało, co jest na fakturze. W przypadku kontroli, to właściciel będzie odpowiadał za posiadanie niezarejestrowanej broni pneumatycznej (art. 51 ustawy o broni i amunicji), bez względu na posiadane zaświadczenia. Z drugiej strony, brak takich zaświadczeń nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych - nie ma takiego obowiązku.
Polecam to szczególnie uwadze tym "mądrym", którzy uważają, że są cwani, bo na fakturze mają wpisane "poniżej 17J", a przerobili sobie na więcej. W niczym to was nie chroni od odpowiedzialności.
Przy okazji zwrócę uwagę, że do takiego postępowania kupujący często są wręcz zachęcani: np. firma Sharg czy AK Hobby dorzucają (nieraz gratis) do wiatrówki sprężyny, które po wymianie dają energię powyżej 17J. W przypadku firmy Sharg sam byłem świadkiem, gdy padło stwierdzenie "będzie miał pan na fakturze, że ma poniżej 17J, to nie będzie Pan musiał rejestrować".

Podsumowując: nie istnieją ważne prawnie dokumenty potwierdzające energię wylotową śrutu. To na właścicielu spoczywa obowiązek posiadania takiej wiedzy i ewentualnej rejestracji w przypadku, gdy energia przekracza 17J. Żadna faktura i żadne zaświadczenie właściciela z tego nie zwalniają.

Wiatrówki przekraczające 17 J są traktowane jak broń i wymaga się na ich posiadanie zezwolenia.
Wiatrówki przekraczające 17J są bronią pneumatyczną, i nie wymaga się na ich posiadanie zezwolenia, a jedynie rejestracji. To są odrębne pojęcia, całkowicie różne i nie można ich mylić.

-brak faktury zakupu lub tego zapisu może spowodować, że podczas kontroli policyjnej użytkownik wiatrówki nie jest w stanie udowodnić pochodzenia wiatrówki ani nie jest w stanie udowodnić, że nie przekracza 17J i może to skutkować wszczęciem postępowania o nielegalne posiadanie broni.(znamy takie przypadki, zakupiono wiatrówkę na targu)
Kłamstwo! Nie ma obowiązku posiadać faktur na wszystko, co się posiada - co oznacza, że podczas kontroli policyjnej nie odpowie się za to, że nie da się udowodnić pochodzenia butów, majtek, biustonosza, portfela, smyczy i psa.
Nie ma obowiązku udowodniania, że energia wylotowa wiatrówki nie przekracza 17J. Obowiązek takiego dowodu spoczywa na stronie, która podważa nasze oświadczenie. Koniec, kropka.

Podsumowując: do jasnej cholery, żyjemy w XXI wieku, w kraju, w którym prawo własności jest chronione przez konstytucję! Przyjmijcie ludzie do wiadomości, że nie do was należy udowodnienie, że jesteście niewinni - to inni muszą udowodnić wam winę! Wasze słowo ma moc prawną, wasze oświadczenie jest wiążące!

-firmy nie posiadające koncesji sprzedają wiatrówki gładkolufowe lub wiatrówki z lufą rysowaną tzn. z gwintem robionym w prymitywny domowy sposób. Osoby nie posiadające koncesji sprzedają towar pochodzący z poza legalnego obrotu firm koncesjonowanych. Wiatrówki które oferują są do Polski sprowadzane jako gładkolufowe i u nas w kraju dokonuje się rysowania lufy.
Kłamstwo! Większość "rysowanek" ma parametry lepsze, lub porównywalne z oryginalnymi lufami gwintowanymi. To, czy wiatrówka pochodzi spoza obrotu firm koncesjonowanych, nie oznacza, że jest to towar nielegalny. Czy wiatrówka sprowadzona legalnie z Czech czy Niemiec jest poza obrotem legalnym? Tylko wtedy, kiedy nie zostanie od jej sprzedaży zapłacony podatek - ale to problem firmy, a nie kupującego!

Co zrobić aby stać się legalnie posiadaczem wiatrówki?
-trzeba mieć ukończone 18 lat.
-trzeba posiadać imienna fakturę zakupu wystawioną przez firmę która posiada koncesję na sprzedaż wiatrówek gwintowanych

Kłamstwo! Temat imiennych faktur już wyjaśniliśmy.
Czy trzeba mieć ukończone 18 lat? Oczywiście nie!
Nigdzie, ale to nigdzie nie jest napisane, że coś, co nie jest bronią, może być posiadane przez osobę nie pełnoletnią. Tak samo jak nie trzeba być pełnoletnim by mieć deskorolkę, rower, młotek, kombinerki, bułkę, koszulę. Pełnoletność jest wymagana tylko i wyłącznie by móc posiadać broń pneumatyczną. Koniec, kropka.

Co zrobić aby nie dać się oszukać przy zakupie wiatrówki?
-przed zakupem upewnij się, że sprzedawca posiada koncesję, żądaj podania jej numeru. Firma która posiada koncesje na pewno sprzedaje wiatrówki gwintowane
-żądaj od sprzedającego wystawienia imiennej faktury zakupu ze wszystkimi danymi o których piszemy powyżej
-upewnij się, że firma prowadzi działalność w koncesjonowanym sklepie stacjonarnym, a nie w domu, garażu czy piwnicy.

Czy firma bez koncesji, mieszcząca się w domu, garażu czy piwnicy, która nie wystawi imiennej faktury z tymi wszystkimi bzdurami, oznacza oszustwo?
Wg firm, które koncesje posiadają (za ciężkie pieniądze) - tak. Z punktu widzenia prawa - nie.
Dlaczego?
To proste. Firmy, które nie chcą wydać kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych na nikomu niepotrzebną koncesję stanowią dla firm koncesjonowanych konkurencję. Trzeba ją więc zgnoić - donosami (pozdrowienia dla firmy J5.pl za donos na Kolba.pl), a także i przede wszystkim - okłamywaniem i straszeniem klientów. Tutaj przekazujemy pozdrowienia dla Was, drodzy Czytelnicy-klienci - nie dajcie się robić w jajo.

Opowiedzmy więc tą historię w skrócie.
Wbrew temu co twierdzi ktokolwiek: sprzedawcy, policjanci, koledzy - nie ma pozwoleń na brak pozwolenia. Nie ma dokumentów potwierdzających brak wymogu posiadania dokumentów.


Autor: Miłosław Majstruk


Certyfikat legalności wiatrówki

Przeczytałem do końca ten artykuł. Jednak pozwolę sobie stwierdzić, że wystawianie takiego imiennego "certyfikatu" może ułatwić życie posiadaczowi wiatrówki. W moim przypadku gdyby nie taki "certyfikat" zapewne prędko bym nie ujrzał swojej wiatrówki. Po doniesieniu na mnie przez jakiegoś "konfidenta, co nie lubi widoku wiatrówki z lunetą" że strzelam (a strzelałem w miejscu dość odludnym z terenem odpowiednio bezpiecznym do tarcz strzeleckich założonych na stożkowy kulochwyt) patrol policji zatrzymał mi mój sprzęt na jeden dzień na komisariacie. I właśnie dostarczenie oryginalnych papierów (faktura, certyfikat sprzedawcy oraz certyfikat producenta), a także życzliwa rozmowa w komisariacie policji sprawiły że zatrzymany karabinek nie poszedł na ekspertyze balistyczną. A czytając fora internetowe dowiedziałem się że czas takiej ekspertyzy od momentu zatrzymania sprzętu do jego oddania (lub nie) może trwać nawet rok lub dłużej. Zatem ja uważam że takowe papiery jak faktura (z danymi osobowymi kupujacego oraz sprzedającego) plus zaświadczenie o energii kinetycznej wiatrówki wskazane jest posiadać. Dodatkowo dostarczyłem oryginalną instrukcję obsługi mojego Hatsana (zawierała tabelkę z danymi technicznymi oraz prędkością początkową śrutu). W przypadku ewentualnej kontroli policji może to zapobiec zatrzymaniu sprzętu do ekspertyzy balistycznej. Dodam jeszcze że policjanci w internecie szukają danych technicznych wiatrówki którą zatrzymali. I to wszystko dla policji wystarczy aby ocalić sprzęt od manipulacji przy nim jakiegoś rusznikarza przy Komendzie Wojewódzkiej Policji (aż się bałem tych kontroli, bo po nich wiatrówka mogła by nadawać się na złom). A co do podania numeru pesel oraz numeru dowodu osobistego sprzedającemu: Nie jestem jakąś tam ważną i znaną osobą publiczną i przez podanie tych danych szkód żadnych nie poniosę. Także wnioskuję, że policjantom wystarczą papiery z podpisami i pieczątkami, a na słowne zapewnienie że wiatrówka ma energię kinetyczną poniżej 17J zapewne by nie poszli. Pozdrawiam firmę J5 (u nich właśnie kupiłem wiatrówkę Hatsan Torpedo155, firma ta także posiada świetne ubrania militarne - gorąco polecam)

Pozdrawiam


portret użytkownika mmajstruk

Tyż prawda, ale góralska...


Po pierwsze, taki papier może, ale nie musi chronić od skierowania wiatrówki do ekspertyzy. Raz jeszcze podkreślę - takich papierków można sobie samemu powystawiać na tony. Czy będzie to papier z J5 czy z papier toaletowy z ambasady Burkina Faso, nie gra roli.


Po drugie, uprzejma i konkretna rozmowa z policjantami więcej załatwia niż jakikolwiek papierek. Znając swoje prawa nigdy się nie spotkałem z sytuacją, że trzeba było cokolwiek badać. Wystarczy wiedzieć, że nie ma pozwoleń na broń pneumatyczną, a bez względu czy wiatrówka ma powyżej czy poniżej 17J i tak muszą grzecznie puścić do domu i sprzęt oddać. Problem robi się tylko i wyłącznie w przypadku gdy komuś stanie się krzywda.


Po trzecie, tak się właśnie tworzy prawo powielaczowe. Dziś ty dostarczysz policji uprzejmie papierki bez mocy prawnej - a jutro tego będą żądać od wszystkich. Tak to prosto działa. Uleganie bezprawnym żądaniom do niczego dobrego nie prowadzi. Ciekawe co będzie, gdy sprzedawcy sobie wymyślą zgłoszenie posiadania wiatrówki na komisariacie. Dowcip w tym, że podstawa prawna wg ich logiki by się znalazła.


Po czwarte, twój numer dowodu osobistego i numer pesel to ścisłe dane osobowe. Nie przypadkowo. Za rok może się okazać, że poparłeś projekt jakiejś ustawy czy jakiegoś kandydata...


Nie dajmy się zwariować i nie róbmy z siebie idiotów większych niż jesteśmy. Nie ma pozwoleń na brak pozwolenia, a tylko ulegając takiej "modzie" tworzy się na nie zapotrzebowanie. Tysiące ludzi posiada wiatrówki bez takich dokumentów i nikomu nic się jeszcze nie stało, o ile nie użył jej niezgodnie z prawem.

A przewrotnie powiem, że policjanci uznając taki dokument sami łamią prawo...


P.S. Zaświadczenie, że nie potrzebujesz patentu na pływanie kajakiem też posiadasz? Nie? No to ryzykujesz naprawdę dużo na wypadek kontroli. A dowód legalności posiadania roweru masz? Nie? No to chłopie, masz całkiem przerąbane. A co z siekierą? Łopatę może masz? Tak bez papierów? Nie można!


Ojciec Założycielmjr StrukOjciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...

ALE ŚCIEMA

"Pozdrawiam firmę J5 (u nich właśnie kupiłem wiatrówkę Hatsan Torpedo155, firma ta także posiada świetne ubrania militarne - gorąco polecam)"

 Tak? I co jeszcze mają w ofercie? LoL, no nie mógł się powstrzymać od tego ostatniego zdania, a już prawie uwierzyłem że to zwykły user...


<h6><b>JA SIĘ NA TYM NIE ZNAM, ALE I TAK MAM OPINIĘ !!</b></h6><p> </p>

kupno

Witam, jak wiecie nie mam ukończonych jeszcze 18 lat, wiadomo że posiadanie przeze mnie wiatrówek jest legalne, jak można wywalczyć prawo kupna wiatrówki np. w militariach lub w kolterze?

Pytam czysto teoretycznie, poniważ jeśli kupuje wiatrówki to zamawiam na stadionie, zawsze tam 10-20% taniej, ale może kiedyś zajdzie sytuacja że zamkną tą budę przy stadionie i będę skazany na sklepy.

Oczywiście można kupić wysyłkowo, ale mnie interesuje jak wywalczyć kupno w sklepie.


portret użytkownika eclip2

Wysyłkowo...

...też wymagają pełnoletności, skanu dowodu osobistego czy PESELu....

 


...+BT3-9x40DOA600
Hatsan55(II)
Łucznik wz.70 1975

wysyłkowo

Pesel to ja sobie mogę wygenerować/wyliczyć. :)

Mnie chodzi o to jak wywalczyć swoje prawo do kupna plujki, bo przecież prawo mi nie zabrania.


portret użytkownika mmajstruk

A po co walczyć?


Kurcze, coś chyba nie tak. Ty masz walczyć, żeby sklep ci sprzedał? Bez sensu. Nie chcą, to ich strata. Idź tam, gdzie ci sprzedają. Sklepów internetowych jest dużo, jakiś znajdziesz bez problemu.


Ojciec Założycielmjr StrukOjciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...

Certyfikat Legalności

Hmmm a dlaczego patrol policji ma zabierać wiatrówkę? Tylko dlatego że ją masz przy sobie. Jak strzelasz w normalnych warunkach, tzn. w sposób bezpieczny, to dlaczego mieli by ją zabierać. A jeżeli chcieli ją zabrać to zażądaj oględzin wiatrówki i niech to udokumentują w jakiś sposób. chodzi mi o opis wiatrówki w jakim jest stanie. A po tym złóż skargę na policjantów którzy to zrobili, bo niby po co ja zabrali. Chętni do ponoszenia kosztów dodatkowych to nie są. W skardze opisz sposób twojego strzelania, argumenty iż zachowałeś maksimum środków bezpieczeństwa przy zabawie wiatrówką ( a w zasadzie to urządzenia wyrzucającego śrut bo jak masz poniżej 17J to tego nawet wiatrówką nie można nazwać).