Krok po kroku, jak zarejestrować broń pneumatyczną

Szybki poradnik rejestracji FACa


Przedstawiamy krótki poradnik jak zarejestrować broń pneumatyczną. Krok po kroku.

1. Przygotuj dokumenty

Na początek należy przygotować sobie komplet dokumentów.
Oto co jest wymagane:

1. Badania lekarskie - jeśli nie wiesz gdzie je zrobić, to w najbliższej Komedzie Powiatowej wskażą ci przychodnię bądź lekarza który przeprowadzi cię przez badania.
Najważniejszy jest lekarz ogólny i psycholog. Obydwaj muszą mieć uprawnienia do wystawiania zaświadczeń do pozwolenia na broń. Ponieważ te badania są identyczne z tymi do pozwolenia na broń. Oczywiście warto lekarzom powtarzać że to chodzi o wiatrówki...
Lekarz ogólny może wysłać cię na dodatkowe badania. Najczęściej jest to okulista, czasem badania krwi, moczu czy wręcz dentysta...
Koszt badań to 350-650 zł.

2. Zaświadczenie o niekaralności - tu także powiedzą ci w Komendzie Powiatowej jak i gdzie to zdobyć.
Koszt zaświadczenia to 50 zł.

3. Wniosek o rejestrację - składamy go w Komendzie Powiatowej Policji, właściwej do miejsca zamieszkania.
Do wniosku dołączamy:
a) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 82 PLN (płatne w kasie urzędu miasta/gminy/powiatu lub przelewem na jego rachunek)
b) dwa zdjęcia jak do dowodu
c) kopię dowodu zakupu broni (oryginał do wglądu) - lub, w zależności od komendy, na odwrót
d) trzy załączniki: orzeczenie lekarskie i psychologiczne, zaświadczenie o niekaralności
e) kopię dowodu osobistego (orginał do wglądu).

Po skompletowaniu dokumentów przygotuj kserokopię całej sterty. Zszyj je i miej na podorędziu.
Teraz można iść na Komendę Powiatową lub Miejską Policji, właściwą do miejsca zamieszkania.

Złóż dokumenty

Na komendzie składamy komplet dokumentów, okazujemy oryginały.
Na kopii prosimy o potwierdzenie przyjęcia dokumentów do rejestracji. Ma być z pieczęcią, datą i podpisem osoby przyjmującej. Jeśli będzie jeszcze numer przyjęcia "na zeszyt" to w ogóle rewelacja.
Jeśli policjant wypisze nam legitymację posiadacza od ręki - to świetnie. Jeśli ustali termin w jakim trzeba się zjawić po odbiór - też dobrze.

Bez względu na to jak się to odbyło, jeśli papiery były w komplecie, to rejestracja właśnie została dokonana! Gratuluję.

Kłopoty

Jak na chwilę obecną spotykam się z następującymi problemami:

1. Policja żąda zaświadczenia o energii wylotowej wiatrówki.

Rozwiązanie:
żądamy od policjanta przyjęcia naszego oświadczenia: "świadom odpowiedzialności karnej, ja, ...... ......, ur. ........., w ........., syn ......... i ........... z domu ............, nr PESEL ............., nr dow. osob. ............., zam. ................ oświadczam iż energia wylotwa śrutu w wiatrówce ........ kal. ........... nr ser. ............... przekracza 17J, czyli spełania ona wymogi Art. 8 Ustawy o broni i amunicji.
Najlepiej niech się jeszcze przy tym oświadczeniu podpisze.
Jeśli nie chce przyjąć oświadczenia, to nic się nie dzieje. Tak czy siak musi pokwitować przyjęcie dokumentów, nie ten policjant to na biurze podawczym. Jak pokwitują to mówimy grzecznie "do widzenia" i wychodzimy. Od teraz to jest ich problem żeby zakończyć rejestrację. Jak na razie metoda ta sprawdza się w 100%.

2. Policja żąda dołączenia życiorysu.
Rozwiązanie:
prosimy o podanie podstawy prawnej. Uprzejmie informujemy iż zgodnie z Art. 13 ust. 7 nie ma takiego obowiązku, więc nie spełnimy jego prośby. Jeśli nalega - prosimy o dostarczenia takiego żądania na piśmie, składamy dokumenty, zabieramy kserokopie z potwierdzeniem - patrz pkt 1.

3. Policja robi wywiad środowiskowy.
Rozwiązanie:
nie ma problemu. To ich czas i ich pieniądze, w niczym to nam nie przeszkadza. Jak mamy potwierdzone przyjęcie dokumentów - patrz pkt 1 - to rejestracja została dokonana. Negatywny wynik wywiadu środowiskowego nie może być podstawą odmowy rejestracji (Art. 13 ust. 7).

W przypadku dalszych bądź innych kłopotów - prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą redakcją, z chęcią pomożemy w jego rozwiązaniu.
Przypominam że jedyną formą dyskusji czy negocjacji z Policją jest PISMO. Żadne ustalenia ustne nie mają mocy prawnej. Ustalając cokolwiek "na gębę" nie możemy się spodziewać pozytywnego zakończenia sprawy.

Wzór wniosku o rejestrację:

Miejscowość dn. ....................

Imię i nazwisko
ul. .................
Kod i miejscowość
tel. .........
PESEL ....................
Seria i nr dowodu osobistego ......................
Wydany przez ...........................

Do Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji w ........................

WNIOSEK

Na podstawie Ustawy o broni i amunicji zwracam się z wnioskiem o zarejestrowanie posiadanej przeze mnie broni pneumatycznej:
- nazwa broni
- kaliber ...... mm
- numer seryjny .......
- zakupionej dnia .....

podpis

Załączniki:

Zał. 1 Orzeczenie lekarskie
Zał. 2 Orzeczenie psychologiczne
Zał. 3 Zaświadczenie o niekaralności
Zał. 4. Ksero dowodu osobistego
Zał. 5. Ksero lub oryginał dowodu zakupu
Zał. 6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej


Autor: Miłosław Majstruk


rejestaracja FAC

Witam

Mam trzy pytania odnośnie rejestracji.

pytanie 1

Co w przypadku zakupu wiatrówki do 17J i przerobienia na energię powyżej 17J ?

Podczas zakupu wiatrówki do 17J nie dostałem żadnego papieru nie był mi potrzebny więc nie mam dowodu zakupu?Pytanie 2

Co w przypadku gdy z oryginalnej wiatrówki została tylko lufa wszystko inne zrobiłem sam a energia przekracza 17J?

Nie ma numerów seryjnym (mogę zrobić )nie posiadam dowodu zakupu.Pytanie 3

Jaka jest procedura gdy mam, 2 wiatrówki takie jak w punkcje 1 lub 2, jakie dokument są potrzebne?Pozdrawiam

goralgg


portret użytkownika mmajstruk

To proste

1. Piszesz we wniosku o rejestrację, że na skutek wymiany sprężyny, czy innych tam przeróbek BEZ INGERENCJI W ISTOTNE CZĘŚCI BRONI PNEUMATYCZNEJ wiatrówka typu takiego, o numerze seryjnym owakim, która nie była bronią pneumatyczną ma teraz energię wylotową śrutu przekraczającą 17J, czyli spełnia kryteria zawarte w art. 8 ustawy o broni i amunicji, a więc zgodnie z obowiązującym prawem podlega rejestracji. Nie posiadasz dowodu zakupu, gdyż była to wiatrówka o energii poniżej 17J, nie zakupiłeś jej jako broni pneumatycznej. Nie chcesz przerabiać broni pneumatycznej z powrotem na wiatrówkę poniżej 17J, więc zwracasz się więc z wnioskiem o zarejestrowanie... ciąg dalszy jak w szablonie. Oczywiście ładnie ujmij to w słowa.


2. Postępujesz identycznie jak powyżej. Czyli jak masz 2 takie wiatrówki, to po prostu wymieniasz je obydwie we wniosku.


3. Wszystko to, co do rejestracji broni pneumatycznej - bez dowodu zakupu, oczywiście.


Zgodnie z art. 13 ust. 7 nie mogą odmówić ci rejestracji. Pamiętaj tylko, by wszystko złożyć na piśmie i potwierdzić przyjęcie dokumentów na kopii, którą zachowujesz dla siebie.Ojciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...

Pytanie

Witam!

Mam pytanie.

Kupiłem wiatrówkę jako <17J. Czy przeróbkę na >17J musi dokonać osoba uprawniona, czy mogę wykonać to sam?

Jeśli osoba uprawniona, to czy wystawi jakieś zaświadczenie? Jeśli ja sam, to ile czasu będę miał na rejestrację?Pozdrawiam


portret użytkownika mmajstruk

Nie. Tak. 5 dni.

Nie. Tak. 5 dni.

Jakby co, masz stosowny temat na forum.Ojciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...

portret użytkownika mmajstruk

Wystarczy oświadczenie

Jeśli nie ma odprawy celnej, to wystarczy właściwie oświadczenie. Którego pewnie nikt nie będzie wymagał, tylko zarejestrują.Ojciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...

problem z rejestracją

Witam,

Złożyłem wniosek o rejestracje broni pneumatycznej oraz moje oświadczenie o energii wylotowej. Policja wymaga dodatkowo przetłumaczenia zagranicznych faktur zakupu przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczeń od rusznikarza o energii kinetycznej śrutu. Czy jest to zgodne z ustawą?Pozdrawiam


portret użytkownika mmajstruk

Zignorować

Nie.

Postępuj zgodnie z zaleceniami: komplet dokumentów złóż, weź potwierdzenie przyjęcia na kopii i czekaj na ich ruch.

Jak masz dalsze pytania czy kłopoty, zapraszam na forum.Ojciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...