"Rozporządzenie Millera"O wolność sprzedaży wiatrówek i rozporządzeń


Temat "Rozporządzenia Millera" robi się coraz ciekawszy i coraz bardziej gorący. Tutaj prezentować będziemy materiały dotyczące Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji, oraz technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.