Karabin Pneumatyczny w Trzech Pozycjach

3P - Pneumatyczna Farsa Strzelecka w Trzech Aktach


3P stało się niezwykle popularną konkurencją sportową w USA. Nieprzypadkowo. "Three-Position Air Rifle" okazała się idealnym narzędziem do propagowania strzelectwa w szkołach. Z poparciem wielu organizacji, przede wszystkim wojska, zawody w tej forumle rozgrywane są praktycznie w każdej szkole w USA.
Ale nie tylko to zdecydowało o sukcesie tej konkurencji. Prostota, łatwość zorganizowania w każdych niemal warunkach, niewielkie koszty, a przede wszystkim odejście od niezwykle wyżyłowanego i sztucznego strzelania olimpijskiego zaważyło o popularności tej nowej dyscypliny.
3P opiera się na strzelaniu z karabinu pneumatycznego na 10 m w trzech pozycjach: leżącej, stojącej i klęczącej. Strzela się do standardowych tarcz sportowych Kpn.

Regulamin

Konkurencja polega na oddaniu serii 10 (3P10) lub 20 (3p20) strzałów w każdej z pozycji - leżącej, stojącej i klęczącej.
Zawody są rozgrywane indywidualnie i drużynowo.
Drużyna składa się z 4 zawodników + ew. trener (pomocnik). Każdy z zawodników strzela 3P10 lub 3P20, wynik podaje się sumując indtywidualne wyniki każdego z członków drużyny.

Czas konkurencji:

3P10
- przygotowanie 10 min
- 10 strzałów leżąc 15 min
- zmiana postawy 5 min
- 10 strzałów stojąc 20 min
- zmiana postawy 5 min
- 10 strzałów klęcząc 15 min
- Razem: 70 min

3P20
- przygotowanie 10 min
- 20 strzałów leżąc 30 min
- zmiana postawy 5 min
- 20 strzałów stojąc 40 min
- zmiana postawy 5 min
- 20 strzałów klęcząc 30 min
- Razem: 120 min

W trakcie zmiany postawy wolno składać się do strzału, oddawanie jednak strzałów treningowych ("na sucho") jest zabronione, dozwolone są tylko w trakcie czasu na przygotowanie. Strzały próbne oddaje się w trakcie czasu strzelania konkurencji.
W przypadku konieczności przerwania strzelania, jeśli przerwa trwa poniżej 1 minuty, czas mierzy się dalej. Jeśli przerwa trwa więcej - czas zostaje dodany. Dotyczy to tylko przerw nie wynikających z nieprzygotowania zawodnika (np czas potrzebny na zatankowanie karabinka PCP nie powinien zostać dodawany - to zawodnik ma pamiętać żeby wejść przygotowanym na linię strzału).
W przypadku zacięcia bądź problemów technicznych z bronią czas przerwy nie może być dłuższy niż 15 min.
W przypadku przekroczenia czasu przerwy o 5 min. należy umożliwić zawodnikom powtórne złożenie się i oddanie strzałów próbnych.

Tarcze:
Dopuszczone jest stosowanie układów tarcz (np. 5, 10), umieszczonych na odpowiedniej wysokości:
- postawa leżąca: 50 cm (?10 cm)
- postawa stojąca: 140 cm (?5 cm)
- postawa klęcząca: 80 cm (?10 cm)
- Zawodnikowi przysługują po dwie tarcze próbne do każdej z postaw.

Wymogi sprzętowe:
- karabin musi posiadać energię wylotową poniżej 17J
- zabronione jest korzystania z dwójnogów i podpórek, chyba że służą tylko przytrzymaniu karabinka w przerwie między strzelaniem, zabronione jest korzystanie z pasa
- dozwolone jest regulowanie stopki i baki do każdej z postaw
- zabronione jest korzystanie ze strojów strzeleckich (usztywniających), dopuszczone są tylko elastyczne rękawice strzeleckie
- w miarę możliwości zabrania się korzystania z haka
- w pozycji klęczącej dopuszcza się korzystanie z wałka
- w pozycji leżącej i klęczącej dopuszczone jest stosowanie mat o grubości do 5 cm.
- wszelkie wątpliwości rozpatrywane są z uwzględnieniem przepisów ISSF.

Pozycje strzeleckie:

- lewy (dla praworęcznych - odwrotnie w przypadku leworęcznych) łokieć musi znajdować się z tyłu linii strzału
- w pozycji stojącej i klęczącej lewa stopa muszą znajdować się z tyłu lini strzału
- karabin może dotykać tylko ciała zawodnika
- jeżeli z powodów fizycznych bądź zdrowotnych zawodnik nie jest w stanie strzelać w jednej z pozycji, może po uzyskaniu zgody sędziego strzelać w pozycji trudniejszej.

Finał (Złoty Strzał).
W przypadku konieczności rozegrania finału, każdy z finalistów oddaje po 1 strzale w każdej pozycji.

Czas rozegrania Finału:
- przygotowanie 3 min
- złożenie się i strzały próbne 7 min
- złoty strzał 75 s
- zmiana postawy 5 min
- przygotowanie 3 min
- złożenie się i strzały próbne 7 min
- złoty strzał 75 s
- zmiana postawy 5 min
- przygotowanie 3 min
- złożenie się i strzały próbne 7 min
- złoty strzał 75 s


Autor: Miłosław Majstruk


jak to jest?

mam kilka pytań dotyczących tej wspaniałej konkurencji:

(teoretycznie) mam 15 lat i chcę wystartowac w zawodach. jest to wykluczone z powodu wieku? czy też możliwe?

A jeżeli możliwe to czy zawody są organizowane na podhalu? najlepiej w okolicach zimowej stolicy? fachowców proszę o odpowiedźi