Śrut napędzany sprężonym powietrzem (Pre-Charged Pneumatic - PCP)